Debt Factory

Spółka DEBT FACTORY Sp. z o.o. została założona w 2017 roku w Warszawie. Przedmiotem naszej działalności jest przede wszystkim zakup pakietów wierzytelności jak również inwestycje w spółki posiadające takie pakiety pozyskując środki od inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, w tym także poprzez emisję obligacji korporacyjnych.

Profil działalności

Debt Factory Sp. z o.o. przy udziale podmiotów trzecich zajmuje sie wyłącznie kwestiami związanymi z wyceną pakietów wierzytelności oraz ich zakupem.

Windykacją zakupionych pakietów lub pakietów własnych zajmuje się spółka Debt Recovery Sp. z o.o., której jesteśmy właścicielem. Spółka ta posiada pakiety wierzytelności o łącznej kwocie 150 000 000,00 złotych i realizuje bieżącą działalność operacyjną  w biurze położnym w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej nr 80/82,  lok. 112.

W chwili obecnej nasza praktyka skupia się na windykacji należności z posiadanych pakietów i kupowaniu kolejnych grup wierzytelności.
Rozpoczęliśmy także projekt wykupu wierzytelności przyszłych od firm pożyczkowych.

 

Co oferujemy

Wycena pakietu/portfela wierzytelności:

  • określenie celu wyceny oraz zakresu prac,
  • ustalenie i skompletowanie niezbędnych danych,
  • analiza otrzymanych informacji
  • analiza danych finansowych,
  • ocena ryzyka
  • oszacowanie kosztu finansowania,
  • sporządzenie modelu wyceny,
  • prezentacja wyników,

Zakup wierzytelności:

Nabywamy wierzytelności pochodzące z obrotu gospodarczego (wynikające ze stosunków między przedsiębiorcami). Kupujemy wierzytelności wymagalne, nieprzedawnione i nie objęte umownym zakazem przelewu (cesji).

Dzięki sprzedaży wierzytelności nasi Klienci natychmiastowo uzyskują środki pieniężne oraz unikają ryzyka niewypłacalności lub bankructwa dłużnika podczas procesu windykacji.

Zanim zawrzemy umowę sprzedaży badamy sytuację prawną i majątkową dłużnika oraz wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności.

Informacje dla Obligatariuszy

W związku z cofnięciem Copernicus Securities S.A. licencji na prowadzenie działalności maklerskiej przez KNF, uprzejmie informujemy, że nowym domem maklerskim prowadzącym ewidencję obligacji spółki Debt Factory sp. z o.o. jest NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie (00-357) przy ul. Nowy Świat 64, KRS 0000304374, NIP: 5252423576, REGON: 141338474, tel.: +48 222 019 750, +48 534 203 498, www.nwai.pl

Dokumenty

Plany rozwoju na lata 2023-2025

HPG Plany rozwoju Grupy Kapitałowej Honey Payment Group na lata 2023-2025

Informacja dla Wierzycieli

Pismo od nadzorcy układu

Pismo wyjaśniające w sprawie błędu w raporcie KDPW

Sprawozdania za rok 2020

Wstępne sprawozdanie na dzień 2.03.2020

Wstępny Plan restrukturyzacji

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania finansowego

Sprawozdania za rok 2019

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania finansowego

Sprawozdania za rok 2018

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego

Skontaktuj się z nami:

ul. Grzybowska 80/82 lok. 112
00-844 Warszawa
NIP: 5213807143
REGON: 369005081
KRS: 0000710453

Adres do korespondencji:

ul. Jarosława Dąbrowskiego 46 lok 1
02-561 Warszawa

22 540 82 90

biuro@debt-factory.pl