Debt Factory

Spółka DEBT FACTORY Sp. z o.o. została założona w 2017 roku w Warszawie. Przedmiotem naszej działalności jest przede wszystkim zakup pakietów wierzytelności jak również inwestycje w spółki posiadające takie pakiety pozyskując środki od inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, w tym także poprzez emisję obligacji korporacyjnych.

Profil działalności

Debt Factory Sp. z o.o. przy udziale podmiotów trzecich zajmuje sie wyłącznie kwestiami związanymi z wyceną pakietów wierzytelności oraz ich zakupem.

Windykacją zakupionych pakietów lub pakietów własnych zajmuje się spółka Debt Recovery Sp. z o.o., której jesteśmy właścicielem. Spółka ta posiada pakiety wierzytelności o łącznej kwocie 150 000 000,00 złotych i realizuje bieżącą działalność operacyjną w ramach umowy zawartej ze spółką WL Management sp. z o.o. SKA (serwisant wierzytelności), w biurze położnym w Warszawie przy ul. Foksal 18.

W chwili obecnej nasza praktyka skupia się na windykacji należności z posiadanych pakietów i kupowaniu kolejnych grup wierzytelności.
Rozpoczęliśmy także projekt wykupu wierzytelności przyszłych od firm pożyczkowych.

Nasze działania realizujemy przy udziale Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Copernicus S.A. oraz funduszy inwestycyjnych przez niego zarządzanych w ramach emisji obligacji korporacyjnych

Co oferujemy

Wycena pakietu/portfela wierzytelności:

  • określenie celu wyceny oraz zakresu prac,
  • ustalenie i skompletowanie niezbędnych danych,
  • analiza otrzymanych informacji
  • analiza danych finansowych,
  • ocena ryzyka
  • oszacowanie kosztu finansowania,
  • sporządzenie modelu wyceny,
  • prezentacja wyników,

Zakup wierzytelności:

Nabywamy wierzytelności pochodzące z obrotu gospodarczego (wynikające ze stosunków między przedsiębiorcami). Kupujemy wierzytelności wymagalne, nieprzedawnione i nie objęte umownym zakazem przelewu (cesji).

Dzięki sprzedaży wierzytelności nasi Klienci natychmiastowo uzyskują środki pieniężne oraz unikają ryzyka niewypłacalności lub bankructwa dłużnika podczas procesu windykacji.

Zanim zawrzemy umowę sprzedaży badamy sytuację prawną i majątkową dłużnika oraz wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności.

Dokumenty

Pismo od nadzorcy układu

Pismo wyjaśniające w sprawie błędu w raporcie KDPW

Sprawozdania za rok 2020

Wstępne sprawozdanie na dzień 2.03.2020

Wstępny Plan restrukturyzacji

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania finansowego

Sprawozdania za rok 2019

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania finansowego

Sprawozdania za rok 2018

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego

Skontaktuj się z nami:

ul. Foksal 18
00-372 Warszawa
NIP: 5213807143
REGON: 369005081
KRS: 0000710453

22 540 82 90

biuro@debt-factory.pl